De Maai in Liempde

Geluksplek van Annie, Jet, Riky

Hier is mijn geluksplek

De Maai in Liempde

Ik word blij van deze plek omdat…
het een stiltegebied is. 

Mijn gelukstip
Kijk om je heen en geniet!

 

Wat ik verder nog wil vertellen…
Als je de Dommel bent overgestoken met het pontje, kom je in De Maai. Dit betekent ‘het land dat gemaaid wordt’, maar het is allang niet meer allemaal grasland. Het hoger gelegen land is in gebruik als akkerland, in het beekdal vind je bossen en weilanden. In de natte broekbossen groeien planten als bosanemoon, slanke sleutelbloem, speenkruid, muskuskruid en eenbes. Vogels die er graag broeden zijn wielewaal, nachtegaal, sperwer, havik, houtsnip en kleine bonte specht. Het maaien van gras en hei leverde strooisel en plaggen voor de (pot)stal waar het vee stond en voer voor de dieren. De mest uit de stal kwam weer mooi van pas op de akker. Door het eeuwenlang opbrengen en onderploegen van dit mengsel van koemest, strooisel en plaggen uit de potstal zijn bolle akkers ontstaan. In de zuidwesthoek van de Maai liggen er nog een paar. 

Bron: https://www.bezoekhetgroenewoud.nl/uploads/media/576bae7451aed/1-ommetje-de-maai.pdf

Wil je meer vertellen over deze plek? Mooie verhalen en ervaringen zijn altijd welkom. Stuur een mailtje naar info@gelukinboxtel.nl Deel je ervaringen. Want… delen is geluk vermenigvuldigen. 

Foto’s
Foto boven en onder:  fotoclub Boxtel Ontspant
Heb je foto’s van deze plek die je wilt delen? Stuur ze naar
info@gelukinboxtel.nl 

 

Reageer op deze geluksplek